1 augustus 2017

The Great Liao

Van nomadenstam tot machtig imperium
In het gebied aan weerszijden van de Liao-rivier stichtte een nomadische groep herders met de naam Khitan de Liao-dynastie. Een bundeling van kleine nomadische stammen groeide uit tot een machtig rijk bestaand uit meerdere volken. Door militaire veroveringen, door handel in luxe goederen en verdragen met naburige volken, breidde het Liao-imperium zich uit tot een gebied, dat het huidige Mongolië, delen van Noord-China, Rusland en Noord-Korea bevatte. Om het rijk goed te kunnen besturen bouwden de Liao grote ommuurde steden met prachtige paleizen als symbool van hun keizerlijke macht. Daarbij vergaten zij hun nomadische afkomst niet. Binnen de muren bleef altijd plek voor de traditionele yurt.

Unieke Liao-cultuur
Met ongeveer 145 kostbare voorwerpen, vooral afkomstig uit het Inner Mongolia Museum in Hohhot (China) geeft The Great Liao een beeld van de unieke en eigen cultuur van de Liao. Van de pracht en praal van de elite, van het dagelijks leven, van de grafcultuur en van hun bijzondere vakmanschap. Schitterend aardewerk, gouden sieraden, verguld paardentuig en zilveren serviesgoed zijn in Assen te zien. Het gaat vooral om bijzondere vondsten die bij opgravingen van graftombes naar boven zijn gekomen.

Gouden dodenmasker prinses van Chen
Absoluut hoogtepunt in de tentoonstelling is het graf van de prinses van Chen, dat in 1986 door archeologen is ontdekt. Een regelrechte sensatie destijds, omdat het graf compleet intact was en bovendien gevuld met talrijke kostbaarheden. De prinses van Chen overleed in 1018 op 17-jarige leeftijd. Om haar koninklijke waardigheid en haar status binnen de Liao-dynastie te benadrukken werd haar gezicht bedekt met een gouden dodenmasker en droeg zij verguld zilveren laarzen. Blikvangers zijn verder ook de nagebouwde graftombes van de Zhang-familie uit Xuanhua met fraaie muurschilderingen.

Chinese tentoonstellingen in Drents Museum
The Great Liao past in de traditie van grote tentoonstellingen van het Drents Museum over China: Het Terracotta Leger van Xi’an (Han-dynastie) in 2008, en De Gouden Eeuw van China (Tang-dynastie) in 2011. De Liao-dynastie is de directe opvolger van de Tang-dynastie (618-907 na Chr.).

Bij de expositie verschijnt de gelijknamige publicatie, een uitgave van WBOOKS. Het boek is verkrijgbaar in de Museumshop en kost € 24,95.