14 april 2016

Vondst Dalfsen aanleiding unieke archeologische tentoonstelling

In overleg met de Gemeente Dalfsen heeft het Drents Museum in Assen het plan ontwikkeld om in 2018/2019 een grote internationale archeologische tentoonstelling te organiseren over de trechterbekercultuur in Noord-Europa. Aanleiding voor de tentoonstelling is de vondst in mei 2015 van een uniek grafveld in de Gemeente Dalfsen. Meer dan honderd doden lagen hier begraven vergezeld van allerlei grafgiften. Voor de tentoonstelling wordt een beroep gedaan op de vondsten in Dalfsen en zoekt het Drents Museum samenwerking met verschillende musea in en buiten Europa.

Trechterbekercultuur
De trechterbekercultuur, genoemd naar de typerende aardewerkvorm, is de naam voor een groot aantal verwante gemeenschappen in Noord-Europa uit de periode tussen 4400 en 2800 v.Chr. Uniek aan de tentoonstelling is dat voor de eerste keer de trechterbekercultuur in Europees perspectief volgens nieuwe inzichten wordt belicht. De expositie focust op het hele gebied waar sporen van de trechterbekercultuur zijn gevonden: van delen van Nederland, Denemarken en Zweden tot in Duitsland, Polen, Tsjechië en zelfs de Oekraïne.

Unieke objecten
Aan de hand van verschillende objecten vertellen we het verhaal van de mensen van de trechterbekercultuur – bij ons in Nederland de hunebedbouwers genoemd. Uiteenlopende onderwerpen passeren de revue,  zoals hun technische knowhow, hun internationale netwerk, hun huizen, hun oorlogsvoering en hun grafcultuur. Op die manier krijgen de mensen van de trechterbekercultuur een gezicht. In de tentoonstelling zijn onder meer te zien perfect vormgegeven stenen gebruiksvoorwerpen, prachtig versierd aardewerk, beeldjes van huisdieren, barnstenen sieraden en zelfs koper en goud.